History

CompanyUnicomp CJSC was established in 1996 on the base of the “Nairi-91” well known company, which was based on  the so-called “cooperative” company by a group of young engineers led by then-25-year-old Armen Baldryan to develop software for local banks.Unicomp survived all the hardship of the first half of 90-s and currently is proud of its achievements.

 

The main goal of the company’s creation was to improve quality of services and enlargement of the assortment of the goods through promotion of advanced solutions of the IT world leaders in the Armenian market.

Audit Report

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2018թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2017թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2016թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2015թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2014թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2013թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2012թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ

 

 

 

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը «Ցունիքոմփ» ՓԲԸ-ի 2011թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ.

Mass Media

 • Noyan TapanNoyan Tapan

  Selection for the 7th Annual Educational Award of the RA President in IT Starts

   

   

 • Noyan TapanNoyan Tapan

  Déjeuner de travail du président Sargssian avec les membres de l'UET

   

   

 • Noyan TapanNoyan Tapan

  "Meeting with the President Sargsyan was Unprecedented", say leaders of the Armenian IT industry

   

   

 • Noyan Tapan Noyan Tapan

  Armen Baldryan, Founding Director of Unicomp: "We Don't Have the Right to Fall behind the Rest of the World in the 21st Century"

   

   

 • Hayastani HanrapetutyunՀայաստանի Հանրապետություն

  Ըստ «Յունիքոմփի»-ի տնօրենի` ՏՏ ոլորտի զարգացումը օրվա հրամայական է

   

   

 • Golos Armenii Голос Армении

   "МЫ ПРОСТО НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ОТСТАВАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА В XXI ВЕКЕ", - говорит директор фирмы "Юникомп" Армен БАЛДРЯН

   

   

 • Noyan TapanNoyan Tapan

  Famous IT manager, retired Intel chief Dr Craig Barrett to receive the Global IT Award in Yerevan on June 28 
   

   

News

 • Meeting with PMPM, business community discuss steps to improve business environment

   

   

 • futsal-cup-2012«Յունիքոմփը»` IT Futsal Cup 2012-ի չեմպիոն

   

   

 • 7th Annual Educational Award of the RA PresidentSelection for the 7th Annual Educational Award of the RA President in IT Starts

   

   

 • uite"Meeting with the President Sargsyan was Unprecedented",

  say leaders of the Armenian IT industry

   

   

Our Partners

Cisco

 

HP

 

Fortinet

 

vmware

 

Intel


ISO